Medizinische Geräte

Nejdůležitější možnosti použití Diodového laseru „doctor SMILE“

Parodontologie
Diodový laser umožňuje dekontaminaci povrchu kořenů, takže po ozáření zůstává sterilní parodontální kapsa (chobot). Vláknem je možno ošetřit i místa, která jsou při kyretáži jen velmi obtížně přístupná. Poté následuje ozáření v parodontálních kapsách, při němž jsou pevně držící konkrementy na povrchu kořene vysušeny a tím se uvolní. Poté se již dají Graceyho kyretami lehce odstranit. Po kyretáži následuje ještě jedno ozáření laserem. Dochází při něm ke koa-gulaci cév a redukci bakteriálních zárodků. Mimoto jsou také desenzibilizovány zubní krčky, neboť laserové záření uzavírá dentální tubuly. Doba rekonvalescence je při tomto způsobu léčby podstatně kratší, protože tkáním je prostřednictvím lase-rového ozáření přivedena energie. Tím se rovněž značně omezují pooperační obtíže.


Endodoncie

Při endodontickém ošetření slouží laser k 99% redukci mikrobiálních patogenů. Rovněž dochází k dekontaminaci infiko-vaných postranních kanálků (apikálních ramifikací). Při jeho působení se zcela odstraňují organické substance a dosáhne se koagulace bílkovin v dentinových tubulech.


Preparační ošetření

Laser zde nejen nahrazuje vkládání retrakčních vláken, ale mnohem efektivněji, suverénněji, šetrněji a pohodlněji ve srovnání s konvenční metodou umožňuje dosažení přehlednosti a kvalitního otisku v oblasti sulku. Průběh ošetření je zcela bez krvácení, hranice preparace lze vidět podstatně jasněji a zřetelně, tudíž i celá laboratorní fáze a konečný výsledek ošetření vychází podstatně kvalitněji a hodnotněji.

Desenzibilizace

Další oblastí využití hodnotných, jemných a pro potřeby pacientů orientovaných dentálních laserů je desenzibilizace jak v rámci preparace tak rovněž obecně u přecitlivělých zubů a zubních krčků. Ozářením především nadmíru citlivých zubních krčků ze vzdálenosti přibližně dvou milimetrů dochází k „zatavení“ denti-nových kanálků. Tímto uzavřením tubulů dochází k více než 90% poklesu citlivosti zubu.

Laserem podporované bělení

Laserové záření značně urychluje proces bělení. Vysoce inten-zivní světlo diodového laseru významně podporuje proces bělení prostřednictvím silně koncentrovaného bělícího gelu. Takto je na rozdíl od ostatních způsobů bělení možné dosáhnout ihned po prvním kole bělení významného zesvětlení zubů. U menších změn barevnosti pak mnohdy stačí i jen jediná návštěva pacienta v ordinaci, při které se dosáhne po dobu pouhé jedné až dvou hodin žádaného perfektního výsledku. Výhodou je přitom úspora ordinačního času, kratší doba ošetření potřebná pro každého pacienta, omezená doba použití laseru a expozice záření. Tím je minimalizováno riziko dočasné vyšší citlivosti zubů. Jeden průběh bělení pod-porovaného laserem trvá v průměru pouhých 20-30 minut. Zpravidla jsou potřeba dvě až tři opakování.

Ostatní možnosti aplikace laserů

Dalšími možnostmi využití diodového laseru Star jsou retrakce tkáně při chirurgii a ošetření zubních kazů, při léčení aftů, herpet-ických postižení a v mnoha dalších indikacích.

-----------------------------------------------------------------------------------

Plastika vestibula, Hyperplasie, Obnažení implantátů, Dekapsulace retinovaných zubů, Leukoplakie, Vitální amputace, Otevřená kyretáž, Gingivektomie, Frenektomie, Fibromy, Incise / Excise, Bělení, Incise abscesů, Uzavřené kyretáže, Příprava měkkých tkání před otiskem, Endodoncie, Hernostasa, Analgesie, Desensibilisace, Afty & opary, Leptání, Pečetění fisur, Ošetření kazu, Odstranění zubního kamene.

 


Zurück zur Startseite